DESCRIERE ACORD DE MEDIU

DESPRE ACORDUL DE MEDIU acord de mediu  - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile...

Comunicat privind procedura evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectele publice si private

In baza Ordinului nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectele publice si private, Capitolul VIII – Dispozitii finale, Art.49-...