Arii protejate de interes comunitar in judetul Valcea

Prin Ordinul M.M.D.D. nr. 1964/2007 au fost declarate Siturile de importanţă comunitară din Judeţul Vâlcea ca parte integrantă a Reţelei Ecologice Natura 2000 dupa cum urmează :

  1. ROSCI 0015 Buila Vânturariţacu o suprafaţa de 4490 ha , face parte din regiunea biogeografică alpină, cu un număr de 17 tipuri de habitate de interes comunitar, 5 specii de mamifere, 1 specie de amfibieni şi 3 specii de floră; se suprapune in totalitate peste suprafaţa Parcului Naţional Buila – Vânturariţa.
  2. ROSCI 0046 Coziacu o suprafaţa de 16720 ha, face parte din zona biogeografică alpină în care au fost inventariate 17 tipuri de habitate naturale, 6 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni si reptile, 3 specii de pesti de interes comunitar, 7 specii de nevertebrate şi 4 specii de floră;  se suprapune in totalitate peste suprafaţa Parcului Naţional Cozia.
  3. ROSCI 0085 Frumoasacu o suprafaţă de 137.113 ha face parte din zona biogeografică alpină , in care au fost inventariate 4 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni şi reptile, 3 specii de pesti de interes comunitar, 11 specii de nevertebrate  şi 5 specii de floră.Este in administrarea Consiliului Judetean Alba.
  4. ROSCI 0122 Munţii Făgăraşface parte din zona biogeografică alpină, cu o suprafaţă de 198.512 ha în care au fost inventariate 23 tipuri de habitate naturale de interes comunitar, 6 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni si reptile, 4 specii de peşti, 13 specii de nevertebrate, 7 specii de plante.Este in administrarea Ocolului Silvic Rasinari RA.
  5. ROSCI 0128 Nordul Gorjului de Est, face parte din regiunea biogeografică alpină cu o suprafaţă a sitului de 49.114 ha, este un sit interegional  având ca regiuni administrative Judeţul Gorj cu 96% şi Judeţul Vâlcea cu 4%, au fost inventariate un număr de  25 de tipuri de habitate protejate la nivel european, un nr. de 11 specii de mamifere de interes comunitar, specii de amfibieni şi reptile în nr. de 2 specii, specii de peşti 2, nr. specii nevertebrate 2, nr. specii plante 3.Este in custodia  SC Butterfly  Effect SRL.
  6. ROSCI 0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, face parte din regiunea biogeografică alpină şi continentală, având o suprafaţă de 2.054 ha, sit interegional cu regiuni administrative în 2 judeţe Sibiu 89% şi Vâlcea 11%, sunt inventariate un nr. de 8 specii de peşti protejaţi la nivel european, 3 specii de nevertebrate.
  7. ROSCI 0188 Parâng, face parte din regiunea biogeografică alpină, având o suprafaţă de 29.907 ha, sit interegional având regiuni administrative pe teritoriul a 3 judeţe Vâlcea 33%, Hunedoara 36% şi Gorj 31%, sunt inventariate un nr. de 19 habitate de interes comunitar, 3 specii de mamifere, 1 specie de amfibieni, 1 specie de peşti, 2 specii de nevertebrate, 1 specie de plante.Este in custodia Fundatiei Guard Forest.
  8. ROSCI 0239 Târnovu Mare-Latoriţaface parte din regiunea biogeografică alpină, având o suprafaţă de 1304 ha, este cuprins în totalitate în Judeţul Vâlcea, sunt inventariate un nr. de 10 habitate de interes comunitar.

S-au declarat la nivel naţional prin HG nr.1284/2007, Ariile de Protecţie Speciala Avifaunistică ca parte integrantă a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000, în Judeţul Vâlcea fiind declarate un nr. de 3 SPA , dupa cum urmeaza:

  1. ROSPA 0025 Cozia-Buila-Vânturariţa, având o suprafaţă de 21.769 ha, face parte din regiunea biogeografică alpină şi continentală, sunt inventariate un nr. de 16 specii de pasari protejate la nivel european.
  2. ROSPA 0043 Frumoasa, având o suprafaţă de 131.182 ha, face parte din regiunea biogeografică alpină, sunt inventariate un nr. de 11 specii de pasari protejate la nivel european.Este in administrarea Consiliului Judetean Alba.

3. ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior, având o suprafaţă de 54.074 ha, face parte din regiunea biogeografică continentală, sunt inventariate un nr. de 13 specii de păsări protejate la nivel european.Este in custodia S.C. Servicii si Consultanta SA Bucuresti.